Wydawca treści Wydawca treści

Edukacja ekologiczna społeczeństwa

Edukacja ekologiczna społeczeństwa i prezentacja problematyki związanej z ochroną przyrody to równie ważne zagadnienia w pracy Nadleśnictwa Łosie.

Takie postępowanie stwarza warunki do pozytywnego odbioru przedsięwzięć podejmowanych przez nadleśnictwo i pozwala społeczeństwu racjonalnie wykorzystać szlaki turystyczne (piesze, rowerowe i konne), a przez to minimalizować negatywne dla środowiska skutki obecności człowieka.
Pracownicy lasów inspirując i uczestnicząc w edukacji przyrodniczej i ekologicznej realizują pogadanki i prelekcje w szkołach, a także biorą udział w wyjazdach młodzieży do lasu (organizując trasy tematyczne zgodnie z zainteresowaniami młodzieży oraz wyjazdy na ścieżkę edukacyjną „Dolina Łopacińskiego" w Wysowej-Zdroju). Współorganizują również konkursy ekologiczne dla dzieci i młodzieży.
Pracownicy Nadleśnictwa, szczególnie kierownictwo bierze udział w popularyzacji zagadnień związanych z lasem i ochroną przyrody na szczeblu samorządów.