Wydawca treści Wydawca treści

Obiekty edukacyjne

Podstawowym obiektem edukacyjnym w Nadleśnictwie Łosie jest ścieżka edukacyjna ,, Dolina Łopacińskiego”.

 

Ścieżka o długości ok. 3 km usytuowana jest wzdłuż drogi biegnącej doliną Łopacińskiego z Wysowej – Zdrój do Hańczowej.

 

Na ścieżce znajduje się 12 przystanków tematycznych, umożliwiających poprowadzenie różnorodnych zajęć :

 

 1. retencja górska
 2. przebudowa drzewostanów
 3. odnowienia naturalne i sztuczne
 4. obszary Natura 2000
 5. warstwowa budowa lasu
 6. rośliny runa leśnego
 7. użytkowanie lasu - drewno jako produkt
 8. drzewa naszych lasów
 9. mieszkańcy lasu
 10. ekosystem leśny i jago zagrożenia
 11. znaczenie dróg w lesie
 12. obieg materii w przyrodzie

 

Dla odpoczynku można skorzystać z wiaty i miejsca na ognisko w pobliżu przystanku nr 10.

 

Pozostałe obiekty:

 

- droga z Łosia do zapory w Klimkówce, wzdłuż malowniczego przełomu rzeki Ropy

 i  dawnego kamieniołomu

- wiaty wraz tablicami edukacyjnymi w Bielance i Smerekowcu.

- pola biwakowe wraz z tablicami edukacyjnymi w Regietowie i Ropkach

- szkółka leśna w Ropie

- wystawa zwierząt w biurze Nadleśnictwa