Dane teleadresowe Dane teleadresowe

Siedziba Nadleśnictwo Łosie
Nadleśnictwo Łosie
+48 18 35 34 719
+48 18 35 34 722

Adres elektronicznej skrzynki podawczej;

pgl__lp_0313/SkrytkaESP

 

Łosie 39

38-312 Ropa

NIP 738-000-67-44

REGON 350545725

Rachunek bankowy:  Bank BGŻ o/ Nowy Sącz, konto nr 42203000451110000000250870

Nadleśniczy Nadleśnictwa Łosie
mgr inż. Bartłomiej Sołtys
+48 18 35 34 719;
Zastępca Nadleśniczego Nadleśnictwa Łosie
mgr inż. Piotr Wojtas
+48 18 35 34 719
Główny Księgowy
Renata Jędrzejczyk
+48 18 35 34 719
Inżynier Nadzoru
mgr inż. Adam Bryndza
+48 18 35 34 719
Inspektor Danych Osobowych
Sebastian Strzech

Dział Gospodarki Leśnej

mgr inż. Piotr Wojtas
Z-ca Nadleśniczego
Tel.: +48 18 35 34 719
mgr inż.Paweł Rębisz
Specjalista SL ds. zagospodarowania lasu
Tel.: +48 18 35 34 719
mgr inż. Joanna Maczuga
Specjalista SL ds. marketingu
Tel.: +48 18 35 34 719
mgr inż. Jerzy Józefiak
Specjalista SL ds. użytkowania lasu i bhp
Tel.: +48 18 35 34 719
mgr inż. Adam Krok
Specjalista SL ds. stanu posiadania i urządzania lasu
Tel.: +48 18 35 34 719
mgr inż. Jakub Zygarowicz
Starszy Specjalista SL ds. stanu posiadania i urządzania lasu
Tel.: +48 18 35 34 719
mgr inż. Karol Gutowski
Referent ds. sprzedaży
Tel.: +48 18 35 34 719

Dział Finansowo - Księgowy

Renata Jędrzejczyk
Główny Księgowy
Tel.: +48 18 35 34 719
Irena Smoła
Starszy księgowy
Tel.: +48 18 35 34 719
Lucyna Guściora
Starszy księgowy
Tel.: +48 18 35 34 719
Danuta Dolińska
Starszy księgowy
Tel.: +48 18 35 34 719

Dział Administracyjno - Gospodarczy

inż. Marcin Walczyk
Sekretarz
Tel.: +48 18 35 34 719
Elżbieta Radziak-Dyl
Specjalista ds. administracyjno-gospodarczych
Tel.: +48 18 35 34 719
mgr inż.. Jan Szot
Starszy Spec.SL ds. zamówień publicznych
Tel.: +48 18 35 34 719
mgr inż. Paulina Główczyk
Starszy Referent ds. administracyjno-gospodarczych
Tel.: +48 18 35 34 719

Posterunek Straży Leśnej

Krzysztof Dyląg
Konendant Straży Leśnej
Tel.: +48 18 35 34 719
Andrzej Drab
Strażnik leśny
Tel.: +48 18 35 34 719

Stanowisko ds. pracowniczych

Bożena Załęska
specjalista ds. pracowniczych
Tel.: +48 18 35 34 719