Wydawca treści Wydawca treści

Gospodarka łowiecka Nadleśnictwa Łosie

Nadleśnictwo Łosie nadzoruje gospodarkę łowiecką na 5 obwodach łowieckich dzierżawionych kołom łowieckim oraz prowadzi jeden Ośrodek Hodowli Zwierzyny w obwodzie nr 216 o pow. 5 500 ha, w tym leśnej 2900 ha

Tutejsze łowiska to królestwo jelenia karpackiego oraz chronionych prawem dużych drapieżników - wilka i rysia. Udział zwierzyny drobnej i ptactwa jest nieznaczny. Łowiska z uwagi na walory krajobrazowe, wielogatunkowy las i wysoki stan zwierzyny grubej, są bardzo atrakcyjne dla myśliwych. Nie bez znaczenia jest również dobra jakość trofealna. Nie należą do rzadkości medalowe wieńce jeleni, w mniejszym stopniu dotyczy to parostków rogaczy.
Polowania w łowiskach Nadleśnictwa Łosie wymagają od myśliwych dobrej kondycji fizycznej.

 

1 kwietnia 2018 roku zmianom uległy przepisy Prawa łowieckiego w zakresie szacowania szkód w uprawach rolnych, wyrządzonych m. in. przez jelenie, sarny i dziki.  Obecnie własciciele lub posiadacze gruntów rolnych kierują wnioski w tej sprawie do gminy właściwej ze względu na miejsce wyrządzonej szkody (położenie działki rolnej).