Asset Publisher

Gospodarka łowiecka Nadleśnictwa Łosie

Nadleśnictwo Łosie nadzoruje gospodarkę łowiecką na 5 obwodach łowieckich dzierżawionych kołom łowieckim oraz prowadzi jeden Ośrodek Hodowli Zwierzyny w obwodzie nr 216 o pow. 5 500 ha, w tym leśnej 2900 ha

 

Tutejsze łowiska to królestwo jelenia karpackiego oraz chronionych prawem dużych drapieżników - wilka i rysia. Według inwentaryzacji z roku 2013 w łowiskach bytuje 828 szt. jeleni, 710 szt. sarn, 212 szt. dzików.
Udział zwierzyny drobnej i ptactwa jest symboliczny. Łowiska z uwagi na walory krajobrazowe, wielogatunkowy las i wysoki stan zwierzyny grubej głównie jelenia są bardzo atrakcyjne dla myśliwych. Nie bez znaczenia jest również dobra jakość trofealna. Nie należą do rzadkości medalowe wieńce jeleni, w mniejszym stopniu dotyczy to parostków rogaczy.
  Polowanie w łowiskach Nadleśnictwa Łosie wymagają od myśliwych krzepy fizycznej i samozaparcia.
Stan liczebny zwierzyny grubej w łowisku OHZ na dzień 25 luty 2013r. - jeleń 124 szt., sarna 148 szt, dzik 23 szt. Plan pozyskania w sezonie 2013/2014 wynosi odpowiednio - jeleń – 50 szt. ( z tego: byki - 9 szt., łanie - 30szt. cielęta - 11 szt.) sarna 48 szt. ( z tego: rogacze - 20szt., kozy - 21szt., koźlęta - 7szt.) dzik – 18 szt. ( w tym: warchlaki – 10 szt., przelatki - 5szt., pozostałe - 3szt.)