Asset Publisher Asset Publisher

Informacja na temat certyfikatu

Nadleśnictwo Łosie prowadzi gospodarkę leśną zgodną z międzynarodowymi standardami FSC (Certyfikat FSC nr SGS-FM/COC-010065) ważny od 02.10.2013 do 01.10.2018r. FSC 100% , oraz posiada "PEFC-Certyfikat Gospodarki Leśnej PEFC, Nr CSL/723/2014 wystawiony przez Urząd Dozoru Technicznego UDT-CERT - 100% surowca certyfikowanego przez PEFC ważny od 12.11.2014 do 11.11.2017."

Resources to get