Obiekty edukacyjne

Podstawowym obiektem edukacyjnym w Nadleśnictwie Łosie jest ścieżka edukacyjna ,, Dolina Łopacińskiego”.

Oferta edukacyjna

Edukacja ekologiczna społeczeństwa i prezentacja problematyki związanej z ochroną przyrody to równie ważne zagadnienia w pracy Nadleśnictwa Łosie.