Osoba odpowiedzialna za kontakt z mediami Osoba odpowiedzialna za kontakt z mediami

mgr inż. Franciszek Zygarowicz

Nadleśniczy  Nadleśnictwa Łosie

tel: +48 18 35 34 719

tel/fax: +48 18 35 34 722

e-mail: losie@krakow.lasy.gov.pl