Wydawca treści Wydawca treści

Certyfikat PEFC

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krakowie posiada Certyfikat Gospodarki Leśnej PEFC Nr BVCPL/PEFCFM/04.

Certyfikat został przyznany na okres 12.11.2017 - 12.11.2020 r. w zakresie "Trwałego i zrównoważonego zagospodarowania lasów na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie", na podstawie oceny spełniania kryteriów PEFC PL 1003:2012v.2.
PEFC to organizacja pozarządowa utworzona w celu wspierania zasad zrównoważonej gospodarki leśnej. Pełni ona funkcję międzynarodowej organizacji, której celem jest ocena i wzajemne uznawanie krajowych systemów certyfikacji leśnej.

 

Materiały do pobrania