Lista aktualności Lista aktualności

Wizyta emerytowanych pracowników RDLP Kraków w Nadleśnictwie Łosie

W dniu 25 maja 2018 roku do Nadleśnictwa Łosie przybili z wizytą emerytowani pracownicy Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie. Przybyłych Gości serdecznie przywitał Nadleśniczy Nadleśnictwa Łosie Franciszek Zygarowicz. Po przedstawionej prezentacji goście wraz z Nadleśniczym udali się do jednych z najpiękniejszych cerkwi w Polsce, które znajdują się w miejscowości Kwiatoń i Brunary. Obiekty te zostały wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Naturalnego UNESCO w 2013 r. W dalejszej części wizyty została zwiedzona Stadnina Koni Huculskich w Regietowie wraz z Izbą Tradycji i Stajniami a w Regionalnej Karczmie "Huculanka" Goście mieli przyjemność degustacji regionalnych potraw. Następnie Nadleśniczy wraz z Goścmi udali się do Leśnictwa Kwiatoń, gdzie pod wiatą odbyło się wspólne biesiadowanie przy ognisku. Były wspomnienia z minionych lat, dyskusje, wymiana poglądów i doświadczeń zawodowych. Na koniec wizyty Goście zwiedzili Leśnictwo Kwiatoń, jego wybrane obiekty gospodarki leśnej, wyniki hodowlane przebudowy drzewostanów na gruntach porolnych oraz odnowienia naturalne w drzewostanach bukowych i jodłowych. Spotkanie przebiegło w miłej atmosferze i  zakończyło się podsumowaniem wizyty.