Lista aktualności Lista aktualności

TERENOWA NARADA GOSPODARCZA

W Nadleśnictwie Łosie dnia 30.09.2019 r. odbyła się narada terenowa, podczas której leśnicy omawiali aktualne problemy z zakresu ochrony lasu oraz hodowli lasu. Dokonano oględzin powierzchni  z wykonanymi oraz planowanymi do wykonania  zabiegami gospodarczymi.

W Leśnictwie Uście Gorlickie omówiono zasady wyznaczania cięć w rębni V oraz przeprowadzono dyskusję na powierzchni planowanej do cięć w roku 2020, omówiono zasady chemicznego zabezpieczania naturalnych odnowień jodowych przed zgryzaniem przez jeleniowate na powierzchni wykonanego zabiegu.

W leśnictwie Hańczowa obejrzano prawidłowo wykonany zabieg CP w roku 2017 w młodniku bukowym z naturalnego odnowienia.

W leśnictwie Wysowa dokonano lustracji powierzchni TW w trakcie zabiegu w drzewostanie świerkowym na gruntach porolnych.

Omówiono prawidłowy sposób postępowania podczas manipulacji oraz odbioru drewna na przykładzie surowca z występującymi różnego rodzaju wadami drewna.