Lista aktualności Lista aktualności

PORADNIK SKŁADANIA OFERT DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

Przepisy dyrektyw UE nakazują państwom członkowskim wprowadzenie obowiązkowej komunikacji w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych przy użyciu środków komunikacji elektronicznej najpóźniej od dnia 18 października 2018 r. (w przypadku zamawiających centralnych obowiązek ten istnieje od dnia 18 kwietnia 2017 r.).

Mając na względzie przede wszystkim potrzebę odpowiedniego przygotowania zamawiającego do wdrożenia elektronizacji w zamówieniach publicznych oraz w związku z wejściem w życie wskazanego wyżej obowiązku przedstawiamy szczegółowe informacje na temat elektronizacji postępowań o udzieleniu Zamówień Publicznych  w zgodzie z wymogami dyrektyw UE (załącznik).

 

 

Materiały do pobrania