Lista aktualności Lista aktualności

Obchody 100- lecia Niepodległej w Nadleśnictwie Łosie

W roku 2018 obchodzimy setną rocznicę niepodległości naszej Ojczyzny. Z tego tytułu Nadleśnictwo Łosie przystąpiło do renowacji Kopca ku czci Marszałka Józefa Piłsudskiego w Śnietnicy (woj. małopolskie, powiat gorlicki). Kopiec powstał z inicjatywy ówczesnego Nadleśniczego Państwowego Nadleśnictwa Śnietnica inżyniera Karola Stiebera w 1937 roku. Usypany został na odsłoniętym wzgórzu z kamieni zebranych z okolicznych pól przez pracowników nadleśnictwa i miejscowej ludności a na jego szczycie usadowiono głaz z piaskowca. Karol Stieber urodził się 07.07.1884 r. w Rohatyn, ukończył  w 1907 r.  akademie w Wiedniu na kierunku Leśnictwo. Po odbyciu obowiązkowej jednorocznej służby wojskowej w armii austriackiej w latach 1907 – 1908, zwolniony w stopniu plutonowy do rezerwy. Pracę w lasach podjął  05.12.1909 r. w Dyrekcji Lasów we Lwowie, od 31.12.1928 do 01.09.1939 jako Nadleśniczy Nadleśnictwa Państwowego Śnietnica. W latach 1939-1945 ukrywał się przed okupantem i pracował w Firmie „Piła” Tadeusza Konopackiego w Dąbrowie nad Czarną w Opoczyńskim. Po wojnie, 20.03.1945 r. objął stanowisko nadleśniczego w Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie. Od przejścia na emeryturę (31.08.1949 r.) pracował w charakterze kontraktowego referendarza w Dyrekcji Lasów Państwowych Okręgu Krakowskiego. W latach okupacji w Oświęcimiu stracił 8 członków rodziny. Karol Stiebier był niewątpliwie wielkim patriotą o czym świadczy inicjatywa usypania kopca na obchody 20- lecia odzyskania niepodległości. Po wojnie do 1989 r. czasy nie sprzyjały pamięci o Marszałku i kopiec ulegał zniszczeniu.

W rocznicę 100- lecia odzyskania niepodległości z inicjatywy Nadleśniczego Nadleśnictwa Łosie Franciszka Zygarowicza staraniem Lasów Państwowych – Nadleśnictwa Łosie przystąpiono do rewitalizacji kopca. Odsłonięcia tablicy z popiersiem Marszałka i poświęcenie odnowionego obiektu dokonano w dniu 12.10.2018 r. W uroczystościach tych brał udział Pan Tadeusz Dragon Z-ca Dyrektora RDLP w Krakowie, Szefowie i Dyrektorzy lokalnych Instytucji Państwowych, Samorządy, wykonawcy prac związanych z renowacją kopca, zaproszeni goście wraz z lokalną społecznością oraz pracownicy Nadleśnictwa Łosie. Poświęcenie kopca uświetniła Gminna Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Brunar, jeźdźcy I Pułku Ułanów Krechowieckich działających przy Starej Cegielni w Gładyszowie pod kierownictwem Pana Włodzimierza Kario oraz sygnaliści z Nadleśnictwa Łosie. Sylwetkę Marszałka Józefa Piłsudskiego przybliżył emerytowany nauczyciel historii Pan Franciszek Myśliwiec. W tym podniosłym, uroczystym dniu czynnie uczestniczył Proboszcz Parafii Brunary ks. Józef Bąk, który  poświęcił obiekt i wygłosił homilię w trakcie mszy świętej, która miała miejsce w zabytkowej Cerkwi Św. Michała Archanioła w Brunarach wpisanej w 2013 roku na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Na zakończenie uroczystości odbyła się akademia przygotowana przez uczniów i grono pedagogiczne z Zespołu Szkół w Brunarach z inicjatywy Pani Dyrektor Teresy Banias.