Lista aktualności Lista aktualności

Modernizacja szkółki zakończona

Zmodernizowano szkółkę w Leśnictwie Ropa. Inwestycję wykonano dzięki dofinansowaniu ze środków NFOŚiGW.

Produkcja szkółkarska prowadzona jest na szkółce gruntowej w L-ctwie Magura o pow. produkcyjnej  2,04 ha, oraz na zmodernizowanej (dzięki dofinansowanie środkami NFOŚiGW)  szkółce tunelowej w L-ctwie Ropa o pow. produkcyjnej  0,50 ha. Na szkółkach nadleśnictwo hoduje sadzonki głównych  gatunków lasotwórczych: głównie (jodła i buk) oraz domieszkowych jak (jawor, wiąz, czereśnia ptasia, lipa i modrzew).